W dniu 29 września 2022 r. odbyło się zebranie członków Oddziału. Zebranie prowadził prezes Zarządu Oddziału płk Zbigniew Kosobucki, który powitał wszystkich uczestników zebrania, a w szczególności członka honorowego ŚZPŻŁ  płk. Mariana Jakóbczaka, przewodniczącego Sądu Koleżenskiego ŚZPŻŁ płk. Mariana Turka, zastępcę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej płk. Jerzego Rudnickiego, członka Zarządu Głównego płk. Bogumiła Tomaszewskiego oraz nowego członka pana kpr. rezerwy Dariusza Gubasa.

Prezes Zarządu Oddziału w towarzystwie członka Zarządu Głównego, w imieniu Zarządu Oddziału i Zarządu Głównego uhonorowali jubilata płk Edwarda Malinowskiego dyplomem i statuetką z okazji ukończenia 85 lat życia.

Następnie płk Zbigniew Kosobucki przedstawił kol. Dariusza Gubasa, którego Zarząd Oddziału w dniu 15 września 2022 r. przyjął w szeregi Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.

Kol. Dariusz Gubas wygłosił prelekcję nt. niemieckiego urządzenia szyfrującego ,,ENIGMA" i roli polskich inżynierów w złamaniu jego szyfrów.

Kol. Marian Jakóbczak przygotował proporczyki i rozdał kolegom, ktore będą rozłożone na grobach zmarłych naszych kolegów.

Planowana wycieczka została przełożona na przyszły rok.

Następne zebranie członków Oddziału odbędzie się 24 listopada 2022 r.

    > JUBILACI 2024

    > PLAN DZIAŁALNOŚCI

    > ŻAŁOBNA KARTA

 

logo nowe

logo glos weterana

logosp