W dniu 26 maja 2022 r. odbyło się zebranie członków Oddziału. Zebranie prowadził prezes Zarządu Oddziału płk Zbigniew Kosobucki, który powitał wszystkich uczestników zebrania, a w szczególności członków honorowych ŚZPŻŁ: gen. bryg. Witolda Cieślewskiego i płk. Mariana Jakóbczaka; przewodniczącego Sądu Koleżenskiego ŚZPŻŁ płk. Mariana Turka, zastępcę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej płk. Jerzego Rudnickiego, członka Zarządu Głównego płk. Józefa Mareckiego oraz nowego członka płk. Leszka Świerzyńskiego, który został przeniesiony z listy krajowej do naszego Oddziału. Następnie płk Świerzyński przedstawił w skrócie przebieg swojej służby wojskowej.

          Tradycyjnym zwyczajem prezes Zarządu Oddziału płk Zbigniew Kosobucki w imieniu Zarządu Oddziału i wszystkich kolegów uhonorował jubilatów:

  • bryg. Witod Cieślewski – 80 lat,
  • płk Marian Jakóbczak – 90 lat,
  • płk Marian Żmijewski – 85 lat,
  • płk Zenon Ulbin – 80 lat,
  • płk Józef Marecki – 75 lat.

          Następnie płk Zbigniew Kosobucki przedstawił w skrócie historię powstania i działania 1. Brygady Łączności MON. Etat Brygady zatwierdził Szef Sztabu Generalnego WP 11 stycznia 1964 r. Jej pełna organizacja została zakończona w czerwcu 1964 r. Dowództwo, sztab, kwatermistrzostwo, służby techniczne, Grupa Budowlano-Montażowa i pododdziały liniowe, zostały rozmieszczone w koszarach przy ul. Żwirki i Wigury  w Warszawie, po przeniesieniu 5.pułku łączności do Wałcza. 1.Brygada Łączności realizowała swoje zadania oraz zapewniała łączność kierownictwu MON w czasie organizowanych ćwiczeń. W 1967 r. w wyniku zmian organizacyjnych i stanowisk dowodzenia brygadę rozwiązano i powołano Zgrupowania Jednostek Zabezpieczenia MON. Więcej informacji można znaleźć w artykule płk Eugeniusz Malczewskiego i płk Zbigniewa Kosobuckiego zamieszczonym w publikacjach ŚZPŻŁ – Komunkat nr 38.

          Na zaplanowanym zebraniu we wrześniu temat powyższy zostanie rozwinięty i przeprowadzona zostanie dyskusja w tym temacie.

          Sekretarz Zarządu Oddziału płk Marian Turek poinformował, że zgodnie z  "Rocznym Planem Działalności na 2022 r." odbędzie się wycieczka do Żelazowej Woli. Termin i zasady udziału w wycieczce będą przedstawione na stronie internetowej.

    > JUBILACI 2024

    > PLAN DZIAŁALNOŚCI

    > ŻAŁOBNA KARTA

 

logo nowe

logo glos weterana

logosp