W dniu 11 marca 2022 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału.

          W posiedzeniu uczestniczyli : prezes – Zbigniew Kosobucki, v-ceprezes – Ryszard Floryński, sekretarz – Marian Turek, skarbnik – Marian Jakóbczak.

          Prezes Zarządu przekazał wiadomość o śmierci naszego kolegi płk. dr. inż. Wiesława Korgi, który zmarł 4.02.2022 r.  Płk dr inż. Wiesław Korga był Prezesem Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów WP. W uznaniu zasług został pośmiertnie mianowany na stopień generała dywizji.

          Zgodnie z Rocznym Planem Zamierzeń, Zarząd postanowił zorganizować zebranie sprawozdawcze członków Oddziału w dniu 24 marca 2022 r. w sali konferencyjnej przy ul. Nowowiejskiej 28A.

          Uroczyste spotkanie z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych,
na którym zostaną uhonorowani tegoroczni jubilaci odbędzie się w dniu
7 kwietnia br. o godzinie 15 w restauracji Hotelu Łazienkowskiego w Warszawie, przy ul. 29 Listopada 3b.

          Uczestnictwo w spotkaniu należy zgłaszać do członków Zarządu do dnia
2  kwietnia br.

          Prezes Zarządu Oddziału przekazał informacje z posiedzenia Prezydium ZG ŚZPŻŁ, które odbyło się 10 lutego 2022 r.:

  • Prezydium rozpatrzyło pośbę płk. Leszka Świerzyńskiego i wyraziło zgodę na jego przejście z listy Krajowej do Oddziału Warszawa.
  • Zgodnie z Uchwałą X Walnego Zjazdu Delegatów ŚZPŻŁ, w dniu 7 lutego 2022 r. rozpoczęła działalność komisja statutowa dla opracowania propozycji zmian w Statucie ŚZPŻŁ. Przewodniczącym komisji został płk dr inż. Ryszard Floryński.
  • Składanie artykułów do Komunikatu nr 39 - do końca czerwca 2022 r.
  • Przygotowanie Kart wpisu do III części ksiązki "Stowarzyszeni w ŚZPŻŁ"- do 30 listopada 2022 r.

    > JUBILACI 2024

    > PLAN DZIAŁALNOŚCI

    > ŻAŁOBNA KARTA

 

logo nowe

logo glos weterana

logosp