W dniu 25 listopada 2021 roku o godz.15.00 odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu oraz kandydat na członka ŚZPŻŁ ppłk Włodzisław ZIELAK. Po wysłuchaniu deklaracji i przebiegu zawodowej służby wojskowej kol. Zielaka, Zarząd postanowił przyjąć w/w w szeregi członków ŚZPŻŁ.  Następnie Zarząd dokonał analizy realizacji Planu Działalności Oddziału w roku 2021. 

Prezes Zarządu płk Z. Kosobucki przedstawił propozycję Planu Działalności Oddziału Zarządu Oddziału na rok 2022. Po dyskusji postanowiono plan przedstawić na Walnym zebraniu sprawozdawczym członków Oddziału. Zgodnie z planem na rok 2021 w dniu 16 grudnia planowane jest uroczyste spotkanie opłatkowe, postanowiono podjąć decyzję na zebraniu członków Oddziału.

    > JUBILACI 2024

    > PLAN DZIAŁALNOŚCI

    > ŻAŁOBNA KARTA

 

logo nowe

logo glos weterana

logosp