Posiedzenie Zarządu Oddziału 19.01.2017

Posiedzenie Zarządu Oddziału, które odbyło się w dniu 19.01.2017 r. w Warszawie

W posiedzeniu uczestniczyli:
1. Kol. Kosobucki Zbigniew - Prezes
2. Kol. Malczewski Eugeniusz - Wiceprezes
3. Kol. Jakóbczak Marian - Skarbnik
4. Kol. Turek  Marian - Sekretarz

Prezes Oddziału kol. Kosobucki Zbigniew przedstawił propozycję „Rocznego planu działalności na 2017 r.” Po dyskusji i korekcie Zarząd przyjął propozycję planu, który będzie przedstawiony do zatwierdzenia na Walnym zebraniu członków Oddziału.

Prezes Zarządu płk Zbigniew Kosobucki przedstawił propozycję sprawozdania z działalności Oddziału w 2016 r., natomiast skarbnik płk Marian Jakóbczak omówił stan finansów Oddziału. Po dyskusji Zarząd zaaprobował obydwa sprawozdania.

Ustalono, że Walne zebranie członków Oddziału odbędzie w dniu 26 stycznia 2017 r., na którym sprawozdanie z działalności Oddziału przedstawią: prezes i skarbnik Zarządu.

Po dyskusji ustalono również, że tegorocznym jubilatom upominki okolicznościowe zostaną wręczone na spotkaniu wielkanocnym w dniu 06 kwietnia 2017 r.

Prezes Oddziału Zbigniew Kosobucki

Sekretarz Oddziału Marian Turek

Copyright © 2018. All Rights Reserved.