Spotkanie opłatkowe 14 grudnia 2016 roku
Kolejny już raz członkowie Oddziału Warszawa-Rakowiecka ŚZPŻŁ spotkali się z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2017, w restauracji „Z.R. Parkowa”. Spotkanie otworzył prezes Zarządu Oddziału płk Zbigniew Kosobucki i serdecznie powitał przybyłych członków Oddziału, sympatyków Związku i zaproszonych gości a w szczególności; panie, zastępcę szefa Zarządu Kierowania i Dowodzenia Sztabu Generalnego P6 płk. Marka Gładysza, komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki płk Ireneusza Furę, naszych byłych przełożonych, członków honorowych ŚZPŻŁ generałów; Henryka Andrackiego,  Witolda Cieślewskiego, Wojciecha Wojciechowskiego, Stanisława Krysińskiego oraz Edmunda Smakulskiego - będącego obecnie prezesem Zarządu Głównego Związku, płk. Edwarda Włodarczyka - przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego Związku, ppłk. Józefa Krzywkowskiego - przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku, płk. Bernarda Mieńkowskiego - honorowego prezesa Oddziału. Na początku spotkania uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego kolegi płk. Jerzego Jaworskiego. Następnie prezes ZG SZPŻŁ wręczył jubilatowi (70 – lecie) ppłk. Józefowi Krzywkowskiemu dyplom gratulacyjno - życzeniowy i  upominek, jubilatom państwu Bogumile i Jerzemu Rudnickim z okazji 50- lecia pożycia małżeńskiego dyplom gratulacyjno - życzeniowy oraz kwiaty.  Po części oficjalnej prezes Oddziału złożył wszystkim życzenia świąteczne oraz noworoczne, a uczestnicy spotkania składali sobie wzajemnie życzenia dzieląc się przy tym opłatkiem.
W czasie spożywania kolacji życzenia dla członków Oddziału oraz ich rodzin złożyli: płk Marek Gładysz, płk Ireneusz Fura oraz  gen bryg. Edmund Smakulski. W miłej atmosferze wspominaliśmy wydarzenia mijającego roku i snuliśmy plany na przyszłość. Na zakończenie spotkania prezes Zarządu Oddziału podziękował wszystkim uczestnikom spotkania za uczestnictwo miłą i serdeczną atmosferę oraz jeszcze raz życzył
WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

 

Copyright © 2018. All Rights Reserved.