Posiedzenie Zarządu Oddziału, 17.11.2016 r.

Posiedzenie Zarządu Oddziału, które odbyło się w dniu 17.11.2016 r. w Warszawie.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarząd Oddziału w składzie:
1. Kol. Kosobucki Zbigniew - prezes
2. Kol. Malczewski Eugeniusz - v-ce prezes
3. Kol. Jakóbczak Marian - skarbnik
4. Kol. Turek Marian - sekretarz
Zebrani przedyskutowali następujące zagadnienia:
1. Analiza planu pracy za rok 2016.
2. Dyskusja nad projektem planu pracy na 2017 rok.
3. Odwołanie zebrania ogólnego członków Oddziału z dnia 24.11.2016 r.
4. Organizacja spotkania opłatkowego.
Prezes Zarządu Oddziału płk Kosobucki Zbigniew przedstawił analizę realizacji „Rocznego Planu Działalności na 2016 rok". Plan został zrealizowany prawie w 100% z wyjątkiem planowanej wycieczki do „Twierdzy Modlin”, która nie doszła do skutku. Została więc przeniesiona do planu na 2017 r. Natomiast sprawozdanie finansowe za 2016 r. zostanie przekazane do dnia 20 grudnia br. do Komisji Rewizyjnej.
Jednocześnie z analizą przedsięwzięć planowanych na 2016 r. Zarząd dyskutował nad projektem „Rocznego Planu Działalności na 2017 r.” Po dyskusji członków Zarządu, propozycja planu została zaakceptowana i zostanie poddana głosowaniu na Walnym Zebraniu członków Oddziału w styczniu 2017 r.
Z powodu dużej zachorowalności członków Oddziału, Zarząd zdecydował odwołać planowane na dzień 24 listopada 2016 r. zebranie ogólne.
Następnie zostały omówione sprawy związane z organizacją spotkania opłatkowego członków Oddziału i zaproszonych gości.
Spotkanie opłatkowe odbędzie się w dniu 14 grudnia 2016 r. o godz. 16:00 w restauracji „Hotelu- Parkowa”. Zgłoszenia do dnia 10 grudnia br. przyjmują koledzy: płk Kosobucki Zbigniew i płk Jakóbczak Marian

Sekretarz Marian Turek
Prezes  Zbigniew Kosobucki

Copyright © 2018. All Rights Reserved.