Zebranie członków Oddziału w dniu 27.10.2016 r.
Zebranie otworzył prezes Oddziału płk Zbigniew Kosobucki. Powitał wszystkich przybyłych członków Oddziału i gości, a szczególnie członków władz naczelnych ŚZPŻŁ: prezesa Zarządu Głównego – Pana gen. bryg. Edmunda Smakulskiego, przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego – Pana płk. Edwarda Włodarczyka, oraz sympatyka ŚZPŻŁ – Pana płk. Kazimierza Pachowskiego oraz prelegenta Pana Piotra Krzystka przedstawiciela WB Group Electronics prywatnej spółki z Ożarowa Mazowieckiego.
Pan Piotr Krzystek przedstawił strukturę organizacyjną Grupy, w skład której wchodzi pięć firm – WB Electronics S.A. Arex sp z o. o., Flytronic sp. z o. o. MindMade sp. z o.o. i Radmor S.A.
W swojej działalności Grupa kieruje się innowacyjnością i tworzeniem niepowtarzalnych rozwiązań technologicznych. Swoje produkty dostarczają do armii na całym świecie między innymi USA, Indii, Malezji, Szwecji, Węgier i do państw Afryki Północnej.
Jest to firma o całkowicie polskim kapitale i jest jedną z ważniejszych firm zaopatrujących Siły Zbrojne RP w najnowocześniejszy sprzęt łączności, oraz inne urządzenia stosowane w wojsku wykorzystujące technologię cyfrową z oprogramowaniem informatycznym. Zaprezentował za pomocą rzutnika całą gamę urządzeń elektronicznych oraz radiostacji stosowanych w systemach łączności i dowodzenia w łączności indywidualnej i stosowanych w pojazdach bojowych. Zaprezentował artyleryjskie systemy dowodzenia i kierowania walką oraz przedstawił systemy łączności i rozpoznania dla służb zarządzania kryzysowego.
Zapoznał zebranych z Bezzałogowym systemem powietrznym zastosowanym w wojsku oraz dla usług na rynku cywilnym.
Po prelekcji odpowiadał na pytania zebranych.
Po krótkiej przerwie prezes ŚZPŻŁ Pan gen. bryg. Edmund Smakulski wręczył legitymację członkowską nowo wstępującemu do naszego Związku Panu ppłk. Józefowi Piekutowskiemu.
Kolega płk Marian Jakóbczak przedstawił informację z konferencji, w której uczestniczył, pt. „Służby mundurowe w społeczeństwie obywatelskim”, zorganizowanej przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP” w Warszawie w dniu 26 września 2016 r. W skrócie omówił zakładane cele konferencji, główne tematy występujących prelegentów oraz końcowe wnioski wynikające z omawianej tematyki.
Na zakończenie swojego wystąpienia zaapelował do członków o wzięcie czynnego udziału w odwiedzeniu grobów zmarłych kolegów łącznościowców i złożenie proporczyka „W Hołdzie i Pamięci Towarzyszowi Broni” SZPŻŁ”.
Na zakończenie prezes Oddziału zaproponował termin spotkania opłatkowego, które odbędzie się w dniu 14.12.2016 r. o godzinie 16.00.
Następne Zebranie zaplanowano na dzień 24.11.2016 r. godzina 16.00.
prezes płk Zbigniew Kosobucki, płk Marian Jakóbczak, płk Leon Rudnicki.

Copyright © 2018. All Rights Reserved.