Posiedzenie Zarządu Oddziału odbyło się 20.10.2016 r. w Warszawie.

W posiedzeniu uczestniczyli:
1. Płk Kosobucki  Zbigniew     - Prezes
2. Płk Jakóbczak  Marian         - Skarbnik
3. Ppłk Turek  Marian              - Sekretarz
Przy udziale - płk Edwarda Włodarczyka

Członkowie Zarządu przedyskutowali propozycję prezesa Oddziału płk Zbigniewa Kosobuckiego dotyczącą przygotowania i porządku zebrania ogólnego członków Oddziału 27.10.2016 roku. Ostatecznie przyjęto, że porządek zebrania będzie następujący:
1. Wręczenie legitymacji członka ŚZPŻŁ – ppłk Józefowi Piekutowskiemu.
2. Wręczenie „Listu Gratulacyjnego” z okazji jubileuszu 75-lecia urodzin płk Zenonowi Ulbinowi.
3. Prelekcja nt. „Działalność firmy WB ELEKTRONCS na rynku krajowym i zagranicznym w dziedzinie zastosowań elektroniki i informatyki w technice wojskowej”.
4. Informacja z konferencji Stowarzyszeń Służb Mundurowych pt. „Służby mundurowe w społeczeństwie obywatelskim”.
5. Informacja dotycząca spotkania opłatkowego 14 grudnia 2016 roku.


Prezes Oddziału płk Zbigniew Kosobucki
Sekretarz Oddziału ppłk Marian Turek

Copyright © 2018. All Rights Reserved.