Władze Zarządu Głównego

 

Zarząd Główny:
Edmund Smakulski - prezes
Mirosław Pakuła - wiceprezes
Agata Purzycka - skarbnik
Mieczysław Hucał - sekretarz
Marian Jakóbczak - członek
Bogumił Tomaszewski - członek
Andrzej Korneluk - członek
Jan Kowalski - członek
Jan Myślak - członek
Jacek Kapuściarek - członek


Komisja Rewizyjna
Józef Krzywkowski - przewodniczący
Mirosław Posłuszny - zastępca przew.
Franciszek Chiliński     
Roman Kuszak     
Włodzimierz Niedźwiecki     


Sąd Koleżeński
Edward Włodarczyk - przewodniczący
Witold Korneszczuk - zastępca przewodniczącego
Eugeniusz Kazimierczak     
Jerzy Pawluk     
Tadeusz Mordaka

 

Copyright © 2018. All Rights Reserved.