Władze Oddziału

Prezes Zarządu Oddziału            - płk mgr inż. Zbigniew Kosobucki

Wiceprezes Zarządu Oddziału    - płk dr inż. Ryszard Floryński

Sekretarz Zarządu Oddziału        - płk mgr inż. Marian Turek

Skarbnik Zarządu Oddziału         - płk mgr inż. Marian Jakóbczak

Członek Zarządu Oddziału          - płk mgr inż.Eugeniusz Malczewski