Władze Oddziału

 

Prezes Zarządu Oddziału - płk mgr inż. Zbigniew Kosobucki

Wiceprezes Zarządu Oddziału - płk mgr inż. Eugeniusz Malczewski

Sekretarz Zarządu Oddziału - ppłk mgr inż. Marian Turek

Skarbnik Zarządu Oddziału -płk mgr inż. Marian Jakóbczak

Członek Zarządu Oddziału - płk mgr inż. Leon Rudnicki

Copyright © 2018. All Rights Reserved.