Kontakt

Prezes Zarządu Oddziału - Kol. Zbigniew Kosobucki
tel. 22 851 42 34, tel. kom. 601 236 552, adres e-mail
Wiceprezes Zarządu Oddziału - Kol. Eugeniusz Malczewski
tel. 22 668 68 58, tel. kom. 502 954 664
Sekretarz ZO - Kol. Marian Turek
tel. kom. 604 778 681, adres e-mail
Skarbnik ZO - Kol. Marian Jakóbczak
tel. 22 823 37 39, tel. kom. 501 159 557, adres e-mail
Członek ZO - Kol Leon Rudnicki
tel. 606 612 643, adres e-mail

Copyright © 2018. All Rights Reserved.