W dniu 24 listopada br. odbyło się zebranie członków Oddziału. Zebranie otworzył prezes Zarządu Oddziału płk Zbigniew Kosobucki, który powitał wszystkich uczestników, a wszczególnosci Członka Honorowgo Związku kol. płk Mariana Jakóbczaka. Następnie poprosił wszystkich o powstanie i uczczenie minutą ciszy śmierć ostanio zmarłych kolegów: płk Kazimierza Cierzniewskiego, płk Stanisława Skibińskiego, płk Edwarda Włodarczyka.

     Płk Zbigniew Kosobucki  poprosił płk Mariana Jakóbczaka o wręczenie panu Dariuszowi Gubas legitymacji członka ŚZPZŁ. Z tej okazji zostało zrobione pamiątkowe zdjęcie.

     Przewodniczący komsji statutowej płk Ryszard Floryński przedstawił zasadnicze zmiany, które będą w przgotowywanym projekcie nowego Statutu ŚZPŻŁ. Główne zmiany dotyczą następujących zagadnień:

- likwidacji tzw. Listy Krajowj

- nadawanie godności Honorowego Członka ŚZPŻL przez Walny Zjazd Delegatów zamiast (jak było dotyczczas) przez Zarząd Główny. Płk Ryszard Floryński uzasadnił celowośc tych zmian, które mają zapewnić wszystkim członkom Związku pełne prawa wynikające ze Statutu.

    W dyskusji zabrało glos kilku uczestników zebrania (płk Zbysław Kucza, płk Marian Jakóbczak, płk Marian Turek, płk Józef Michniak). Kiedy dochodziło do różnicy zdań prezes zarządzał głosowanie.

      Sekretarz Zarządu Oddziału płk Marian Turek poinformował zebranych o udziale naszych członków w wycieczkach organizowanych przez Oddział Zegrze po Fortach ”Twierdzy Zegrze”. Umocnienia twierdzy składają się z dwóch Fortów połączonych ze sobą wałem z suchym rowem fortecznym.

Twierdza zbydowana została przez rosjan w latach 90. XIX w. Przez wiele lat pilnie strzeżona i owiana tajemniczością została wreszcie udostępniona do zwiedzania. Jest to zasługa członków Oddziału Zegrze i jego prezesa ppłk Mieczysława Hucała. Po twierdzy oprowadzał i piękne opowiadał o jej historii z-ca prezesa Zarzadu Głównego ŚZPZŁ –ppłk Mirosław Pakuła.

   

Spotkanie  opłatkowe odbędzie się 8 grudnia 2022 r. w restauracji  hotelu „Łazienkowski” na ul. 29 listopada 3D, o godzinie 14:00.

Zapisy do 1 grudnia 2022 r. przyjmuje prezes i skarbnik zarządu.