W dniu 17 listopada 2022 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału. W posiedzeniu uczestniczyli płk Zbigniew Kosobucki, płk Ryszard Floryński, płk Marian Jakóbczak, płk Marian  Turek.

    Płk Marian Jakóbczak przedstawił swoje propozycje i uwagi do nowego projektu Statutu ŚZPŻŁ.

Po dyskusji uzgodniono, że uwagi dotyczące błędów i niejasnych odnośników należy uwzględnić w nowym projekcie a propozycje przekazać do komisji Statutowej do dalszej dyskusji. Płk Ryszard Floryński jako przewodniczący komisji Statutowej zapewnił, że będzie to uwzględnione w pracach komisji. Propozycje zmian iprojekt zostaną przedstawione członkom Oddziału na najbliższym zebraniu.

     Prezes Zarządu płk Zbigniew Kosobucki przekazał informację o śmierci członka naszego Oddziału płk Stanisława Skibińskiego (93 lata). Pogrzeb odbędzie się w dniu 18 listopada br. na cmentarzu Parafialnym w Podwarszawskim Raszynie. Z uwagi na to, że zmarły płk Stanisław Skibiński przez wiele lat był d-cą plutonu, a następnie kompanii w Oficerskiej Szkole Łączności w Zegrzu oraz wychowawcą wielu pokoleń jej absolwentów, postanowiono zwrócić się do prezesa ZG ŚZPŻŁ o pomoc i interwencję w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki jako kontynuatora tradycji  w celu udziału tej jednostki w uroczystości pogrzebowej.

     Sekretarz Zarządu płk Marian Turek przedstawił „Roczny Plan Działalności na 2022 r.” w którym jest zapisane „spotkanie opłatkowe”. Po dyskusji ustalono termin spotkania na dzień 8 grudnia br. w restauracji hotelu „Łazienkowskiego”  przy ulicy 29 listopada 3B w Warszawie.

     Omówiono propozycje porządku zebrania członków Oddziału, które odbędzie się w dniu 24 listopada br. o godz. 16:00.