W dniu 15.09.2022 r. odbyło się zebranie Zarządu Oddziału Warszawa. W zebraniu uczestniczyli członkowie Zarządu oraz ppłk Józef Krzywkowski i pan Dariusz Gubas. 

Prezes ZO płk Zbigniew Kosobucki wręczył jubilatowi /75 lat/ ppłk Józefowi Krzywkowskiemu pamiątkowy dyplom i statuetkę oraz złożył w imieniu Zarządu i kolegów gratulacje oraz serdeczne życzenia. Następnie przedstawił pana Dariusza Gubasa, który jest zainteresowany wstąpieniem  do Światowego Związku Polskich Żołnierzy  Łączności. Po rozmowie otrzymał do wypełnienia druk „Karty Zgłoszenia”.

Płk Ryszard Floryński /v-ce Prezes ZO/ przedstawił przebieg prac Komisji powołanej przez ZG ŚZPŻŁ do opracowania nowelizacji Statutu Związku. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Następnie przekazał zebrane od członków Oddziału „Karty Wpisu” do  III części książki o członkach SZPŻŁ. Karty będą przesłane do płk Jana Kowalskiego z Oddziału w Sieradzu.

Sekretarz ZO płk Marian Turek omówił realizację „Rocznego Planu Działalności” na 2022 r. Plan jest realizowany i w październiku br. będzie organizowana wycieczka do Podlaskiego Muzeum Techniki Wojskowej i Użytecznej /jeśli będą chętni/.

Planowane na 22 września br. zebranie członków Oddziału odbędzie się w innym terminie tzn. w dniu 29 września br. o godz. 16.