W dniu 25 listopada 2021 roku o godz. 16:00 odbyło się zebranie członków Oddziału. Zebranie otworzył prezes Zarządu Oddziału płk Z. Kosobucki. Powitał wszystkich uczestników zebrania, a szczególnie członka Zarządu Głównego płk. Bogumiła Tomaszewskiego, przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego płk. Mariana Turka, Honorowego Członka Związku płk. Mariana Jakóbczaka, kandydata na członka Związku ppłk. Włodzisława Zielaka. Następnie poinformował o śmierci płk. prof. dr. inż. Wojciecha Oszywy, którego pogrzeb odbył się w dniu 24 listopada br. na cmentarzu Wojskowe Powązki w Warszawie z asystą honorową przy udziale wielu członków naszego Oddziału. Uczestnicy zebrania uczcili śmierć profesora minutą ciszy. Członek Zarządu Głównego płk B. Tomaszewski wręczył płk. Edmundowi Wirkusowi legitymację członka ŚZPŻŁ.
Prezes Zarządu Oddziału płk Z. Kosobucki w towarzystwie płk. B. Tomaszewskiego
wręczczyli dyplomy gratulacyjno – życzeniowe i upominki tegorocznym jubilatom :
płk. Zbigniewowi Baranowskiemu i płk. Józefowi Michniakowi.
W uzupełnieniu zebrania członków, które odbyło się 30 września,
płk B. Tomaszewski omówił szczegóły X WZD i podjętych uchwałach.

Zgodnie z planem na rok 2021 w dniu 16 grudnia planowane jest uroczyste spotkanie opłatkowe. Zarząd Oddziału po rozpoznaniu, proponuje zorganizowanie spotkania w dniu 15 grudnia (środa) o godz. 15:00 w restauracji Hotelu Łazienkowskiego przy ul.29 listopada 3b w Warszwie. Uczestnictwo w spotkaniu należy zgłosić do dnia 10 grudnia br. do członków Zarządu Oddziału. Każdy uczestnik spotkania – w trosce o zdrowie swoje i innych uczestników – musi być zaszczepiony.

Sekretarz Zarządu Oddziału płk M. Turek przypomiał kolegom, którzy nie złozyli "Kart Wpisu" celem uzupełnienia książki "Stowarzyszeni w Światowym Związku Polskich Żołnierzy Łaczności" aby dokonali tego w jak najszybszym czasie. Wzory kart są dostepne na stronie internetowej.
Wszelkich informacji udzielają członkowie Zarządu Oddzialu.