30 września 2021 odbyło się zebranie członków Oddziału.

Prezes Zarządu Oddziału płk Zbigniew Kosobucki powitał zebranych kolegów a szczególnie nowego członka naszego Oddziału płk Edmunda Wirkusa. Następnie przypomniał nam zmarłych ostatnio kolegów i krótko omówił ich osiągnięci w służbie wojskowej na polu łączności.

Koledzy minutą ciszy uczcili zmarłych : płk Szejka Stanisław, płk Piotrowski Ryszard, płk Matraszek Stanisław.

Sprawozdanie z obrad X Walnego Zjazdu Delegatów, które odbyło się w dniach 24-25.09.2021 r. w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu przedstawił członek ZG ŚZPŻŁ płk Bogumił Tomaszewski.

W drugim dniu Zjazdu zostały wybrane władze naczelne Związku oraz odbyła się dyskusja na temat obecnego Statutu Związku. W dyskusji delegaci doszli do wniosku, że należy Statut dostosować do obecnych warunków.

W dyskusji były również głosy smutku że w obecnej rzeczywistości zanika pojęcie „łączność i wojska łączności”, natomiast zastępowane jest słowem ”informatyka”.

Na koniec płk Marian Jakóbczak przypomniał o zbliżającym się dniu święta zmarłych i rozdał proporczyki, które będą złożone na grobach zmarłych kolegów.