W dniach 24 - 25 września w Zegrzu odbył się X Walny Zjazd Delegatów Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Ponad 40. delegatów podsumowało IX kadencję oraz decydowało o przyszłości Związku.

Obrady rozpoczęły się od wysłuchania Marsza Łączności z roku 1936. Następnie dotychczasowy prezes Zarządu Głównego ppłk rez. Mieczysław Hucał dokonał oficjalnego otwarcia Zjazdu. Prowadzącym obrady został ppłk rez. Mirosław Pakuła. Nastąpił czas sprawozdań. Na koniec delegaci w głosowaniu udzielili władzom IX kadencji absolutorium.

W tym ważnym dla Związku wydarzeniu uczestniczyli znamienici goście. Na obrady przybył Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia P-6 Sztabu Generalnego płk Piotr Chodowiec. Obecny był z-ca Komendanta Regionalnego Centrum Informatyki Warszawa płk Czcibor Ziemowit Powęska. Dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni reprezentował Komendant Centrum Wsparcia Systemów Dowodzenia płk Robert Pazur. Nie zabrakło naszych byłych przełożonych w osobach gen. bryg. Witolda Cieślewskiego i gen. bryg. Włodzimierza Nowaka. Władze samorządowe reprezentowali Burmistrz Miasta i Gminy Serock Pan Artur Borkowski oraz radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego Pani Anna Brzezińska.

W trakcie pierwszego dnia obrad wręczone zostały wyróżnienia instytucjom i osobom wspierającym nasz Związek. Statuetki otrzymały: Zarząd Kierowania i Dowodzenia P-6 Sztabu Generalnego, Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki oraz Urząd Miasta i Gminy Serock. Medal „Za zasługi dla Oddziału Zegrze” odebrał płk Czcibor Ziemowit Powęska.

Drugi dzień stał pod znakiem wyborów. Wybierano władze na X kadencję - Zarząd Główny, Komisję Rewizyjną oraz Sąd Koleżeński. Prezesem Zarządu Głównego ponownie został wybrany ppłk rez. Mieczysław Hucał. Z naszego naszego Oddziału do władz Związku zostali wybrani: do Zarządu Głównego płk Józef Marecki i płk Bogumił Tomaszewski jako członkowie; do Komisji Rewizyjnej płk Jerzy Rudnicki jako z-ca przewodniczącego; do Sądu Koleżeńskiego płk Marian Turek jako przewodniczący.

Cały skład władz ŚZPŻŁ na X kadencję zostanie umieszczony na stronie internetowej Związku – www.szpzl.pl.

X.walny.zjazd.delegatow