W dniu 2 września 2021 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału.

W posiedzeniu uczesticzyli członkowie Zarządu wybrani na ostatnim zebraniu sprawozdawczo – wyborczym, delegaci na 10 WZD i członkowie Zarządu Głównego (płk Bogumił Tomaszewski, płk Józef Piekutowski). Uczestniczący w posiedzeniu płk Józef Marecki z okazji ukończenia 75 lat został uhonorowany przez Zarząd Główny dyplomem gratulacyjno – życzeniowym, a przez Zarząd Oddziału - statuetką pamiątkową. Wręczenia dokonali członek Zarządu Głównego płk Bogumił Tomaszewski i prezes Zarządu Oddziału płk Zbigniew Kosobucki. Członkowie Zarządu Oddziału po dyskusji i głosowaniu ukonstytuowali się:

prezes – płk mgr inż. Zbigniew Kosobucki

v-ce prezes – płk dr inż. Ryszard Floryński

sekretarz – płk mgr inż. Marian Turek

skarbnik – płk mgr inż. Marian Jakóbczak

członek – płk mgr inż. Eugeniusz Malczewski

Uczestnicy posiedzenia ustalili, że na 10 WZD Oddział będzie proponował kandydatów do władz Związku:

Do Zarządu Głównego: płk dypl. inż. Bogumił Tomaszewski i płk mgr inż. Józef Marecki.

Do komisji rewizyjnej: płk mgr inż. Jerzy Rudnicki.

Do Sądu Koleżeńskiego: płk mgr inż. Marian Turek.

Po dyskusji nad poprawkami do statutu ustalono, że wnioski podane będą na Zjeździe.

20210902 161728